Kerhopalaute

Tällä lomakkeella voit antaa nimettömästi kerhopalautetta. 

Vastaajan kotipaikka
Mitä kerhotoimintaa toivot järjestettävän syksyllä 2024 alkavalla kerhokaudella (voit valita useamman vaihtoehdon)